Napsugár, ha süt, esőcsepp pereg,
nézz fel a magasba, nyisd ki jól szemed: 
csodát látsz, gyönyörűt,  hétszín szalagot
hétszínű szivárvány tündököl, ragyog.  
De néhány pillanat s eltűnik az égen- 
mintha csak álmodtad volna egy mesében.         
                            /Osváth Erzsébet: Szivárvány/

 

 
  Szivárvány Óvoda címer Bőny

 

   

 

 

Köszöntjük a bőnyi Szivárvány Egységes Óvoda - Bölcsőde honlapján

 

 

 


 

 

KEZDŐLAP, HÍREK

ÓVODÁNKRÓL

DOKUMENTUMAINK

DOLGOZÓINK

PROGRAMOK

KÖZZÉTÉTELI LISTA

KAPCSOLAT

CSOPORTOK

 

 
 
 
 

GALÉRIA

 
 
e-mail
 

PG WebDesign
 

KAPCSOLAT

 


Szivárvány Egységes Óvoda-Bölcsőde

Az óvoda székhelye:
9073 Bőny Ady Endre u. 3.

Telefon: 96/351-170

E-mail:
szivarvanybony@citromail.hu

A Facebook-os elérhetőségünk
a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére jött létre.

 https://www.facebook.com/groups/1375690762670531/

AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE

Szülőkkel, érdekképviseleti szervükkel:

 Szülői értekezletek és egyéb kapcsolati színterek

Szülői értekezletek szervezésére óvodai szinten egy, csoport szinten évente két alkalommal kerül sor, illetve rendkívüli esetben. Az időpontok kijelölése komoly körültekintést igényel a szülők munkahelyi elfoglaltsága miatt. A csoportok szülői értekezletein az óvodapedagógusok és a nevelést segítő munkatársak is részt vesznek. A tematikát, a feljegyzéseket, jegyzőkönyveket, jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák. A szülői szervezet (SZMK) tagjainak megválasztása minden esetben az első szülői értekezlet feladata.

A csoport szülői értekezletek témája, feladatának meghatározása mindenkor a csoportvezető óvónők feladata. Elsődleges cél a szülők teljes körű tájékoztatása az intézményről, illetve a csoport életéről, egyéni beszélgetés a gyermeki fejlődésről. Intézményi szintű bemutatást, értékelést az intézményvezető tart. 

Tervezett téma - módszer

Felelős

Időpont, Helyszín

Szülői Értekezlet:

Csoportbeosztás ismertetése, éves munkaterv rövid bemutatása, a házirend bemutatása, beszámoló az elmúlt tanévben megvalósuló fejlesztésekről, az új tanév feladatai

Óvodavezető

2017. 08. 29. - Faluház

Egyéni beszélgetések

Óvónők

Alkalomszerű - tárgyaló

Év eleji csoportos szülői értekezletek

Óvónők

2017. 09-10 hó. - csoportszobák

Játszóházak

Aktuális felelős

Ünnepek előtt - Faluház

Óvodai, falusi ünnepségek

Óvónők

Alkalomszerű

Intézményi gyűjtőakciók

Cseszreginé

Alkalomszerű

Közös udvartakarítás

Germánné

2018. tavasz

Féléves csoportos megbeszélés

Óvónők

2018. március

Egyéni fogadónap

Óvónők

2018. márc., ápr. - tárgyaló

Nyílt nap a csoportokban

Óvónők

2018. ápr.- máj. - csoportszobák

Szülői értekezlet a leendő elsősöknek

Nagycsoportos óvónők

2018. márc. - csoportszoba

Ovicsalogató

Hollóné B. Zs.

2018. ápr. – Faluház, Óvoda

Ovi-bál

Cseszreginé

2018. tavasz - Faluház

Családi Nap

Óvoda dolgozói

2018. ápr.

Kirándulás

Óvónők

2018. tavasz

Közös tartásjavító torna

Cseszreginé

2018. máj. - Faluház

 

Az egyéni megbeszélések, fogadó órák célja, hogy a szülők megismerkedhessenek gyermeküket érintően a fejlődésről, olyan intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése, melyben az óvónő a gyermekekről készült írásos (Fejlődésnapló) anyagot és szóbeli tapasztalatait megbeszélheti a szülővel. Ezek időpontjáról a csoportvezető óvónők a szülőkkel előzetesen egyeztetnek.

Az óvoda életébe az érdeklődő szülők bármikor betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után. Nyílt napot csak az egységes csoportban nem szervezünk. A szülők megismerhetik óvodánk életét honlapunkról, illetve az „Ovicsalogató” alkalmával, amit a helyi Baba-mama klubbal közösen szervezünk. A beíratáskor a szülők megnézhetik a csoportokat, megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival, bekapcsolódhatnak az általuk szimpatikusnak talált csoport életébe.

Szülői közösség (SZMK) értekezletei:

Megszervezésére az év során legalább egyszer, illetve igény, szükség szerint kerül sor. Minden csoportból a szülők a szervezetbe két tagot delegálnak. Elsődleges kapcsolattartók az óvónők, illetve a közalkalmazotti vezető. Az összejövetelek megszervezése, lebonyolítása az óvodavezető feladata. A testület megválasztja az elnököt, illetve a jegyzőt, a testület minden tagja élhet javaslattevő, véleményező, elfogadó, határozathozó jogával. Az ülésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

Téma

Időpont, Helyszín

Felelős

-az előző év értékelése,

-a szülői adományok felhasználásának módjai,

-éves tervezett programok,      -szabályozó dokumentumok,

-intézmény belső külső értékelése

 -éves munkaterv ismertetése, -kölcsönös együttműködés színtereinek megállapítása

-a SzMK feladatai, javaslatai

2017. 10. 07 . Központi óvodaépület

Cseszregi Zoltánné

Csernákné B. Beáta

A szülői közösség tagjainak névsora: SZMK TAGOK

SZÍV CSOPORT

VIRÁG CSOPORT

KÖRTE CSOPORT

ALMA CSOPORT

SZALAINÉ CZIGLER ADRIENN

BUNYA-JOVANOVICS NOÉMI

KISS NIKOLETT

TANÁCS VIKTÓRIA

LAKICSNÉ HEGYI ADRIENN

HORVÁTHNÉ HATT ANNAMÁRIA

CZAGA ANITA

SZŰCS GERTRÚD

Iskola - Óvoda kapcsolata:

 A helyi két köznevelési intézmény kapcsolata kiváló, állandó, és kölcsönös együttműködésen alapszik. Az iskolai gyermekétkeztetést is intézményünk látja el, melynek felelőse a gazdasági vezető.

A két intézmény közötti pedagógiai célú kapcsolattartásért a vezető, a nagycsoport óvónői, illetve a gyógypedagógus felel.

Az együttműködés színterei: 

 

Helyszín

Felelős

Nemzeti ünnepek közös ünneplése

Faluház

Sebőkné

Iskolacsalogató

Csoportszoba

Iskolai tanterem

Hollóné

Statisztikai adategyeztetés

Iroda

Cseszreginé

Szakmai konzultáció - SNI

Iroda

Hollóné, Cseszreginé

Szülői értekezlet

Csoportszoba

Cseszreginé

Esetmegbeszélés – Gyv.

Faluház, Hivatal

Hollóné, Csernákné

Gyermekétkeztetés

Menza

Szarka R.

Egészségügyi Szolgáltató:

A gyermekek fizikai állapotának felmérésének megszervezése 

A helyi adottságok figyelembe vételével a gyermekek státuszvizsgálata, szűrővizsgálata, egészségügyi mérése a helyi védőnői tanácsadóban történik az óvoda bevonásával. Itt a gyermekek vizsgálatát védőnő és gyermekorvos látja el.

Az egészségügyi mérésekkel kapcsolatban feladatunk:

  • szervezés
  • a tájékoztatás,
  • az egyeztetés,
  • működő jelzőrendszer kiépítése, működtetése
  • alkalmazkodunk a vizsgálati időpontokhoz.

Szűrővizsgálatok:

-          fizikai állapot

-          látásvizsgálat

-          hallásvizsgálat

-          iskolai alkalmassági felülvizsgálat

 A vizsgálati eredményekről szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapunk, amit a Fejlődésnaplóban rögzítenek az óvónők. E mellett a csoportokban évente egy alkalommal a gyermekek testsúly-és magasságmérése történik meg.